Advertising photography

Creating a positive brand image

Advertising photos - effective presentation of products on the web

It can be said that there is a principle in marketing - "we buy with our eyes". This is why it is so important to take care of well-thought-out, well-prepared advertising photosthat allow you to present the product in the most effective way. In this regard, we offer an advertising photography service,under which we make Packshots in individual arrangements that reflect the nature and attractiveness of the product. Advertising photos require the use of various types of props, special backgrounds, lighting effects or special effects. Advertising photography of products is invaluable when preparing materials for use in catalogs, magazines and magazines, as well as on billboards.

What do we propose?

Advertising photography produktów wymaga współpracy z Klientem na wielu płaszczyznach – wspólnie przygotowujemy koncepcję sesji, a następnie wykonujemy wybraną liczbę zdjęć próbnych. Po zapoznaniu się zamawiającego z efektami wykonanej pracy wprowadzamy modyfikacje (o ile są one wymagane). Dokładnie analizujemy wszelkie uwagi dotyczące zaproponowanych prac, a następnie realizujemy takie, które zostaną w pełni zaakceptowane (końcowe). Ostatecznie w ramach fotografii produktowej, poddajemy je jeszcze profesjonalnej postprodukcji, która zapewnia, że będą doskonale się prezentować w miejscu, w którym zostaną umieszczone.

Przewiń do góry